Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

No Comments

Javni oglas o javnom nadmetanju za prodaju pokretne imovine

Javni oglas o javnom nadmetanju za prodaju pokretne imovine

Broj: 03- /13

Datum: 15. jul 2013.godine

 

 

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04, 42/05 i 118/05), člana 51. Statuta opštine Šekovići („Službeni glasnik opštine Šekovići“, broj: 4/05) i tačke II Odluke o prodaji pokretne imovine broj: 01-022-, načelnik opštine raspisuje:

 

 

JAVNI OGLAS

o javnom nadmetanju za prodaju pokretne imovine

I

 

Predmet ovog oglasa je prodaja pokretne imovine, putem javnog nadmetanja (licitacije) i to:

1. Teretno motorno vozilo „TAM“ 110 T7 BV SANITET (u voznom stanju, neregistrovano, procijenjena vrijednost 3.500,00KM);

2. Teretno motorno vozilo „MERCEDES“ 1113 (tehnički neispravno, nije registrovano, procijenjena vrijednost 3.000,00KM);

3. Teretno motorno vozilo „TAM“ 150 T11 (tehnički neispravno, nije registrovano, procijenjena vrijednost 4.000,00KM);

4. Teretno motorno vozilo „TAM“ 110 T7 S4 (tehnički neispravno, nije registrovano, prosijenjena vrijednost 2.800,00KM);

5. Teretno motorno vozilo „TAM“ 110 T7 BV T1 CiS-80 (vozilo veze, tehnički neispravno, nije registrovano, procijenjena vrijednost 4.000,00KM);

6. Teretno motorno vozilo „RENO“ cisterna (u voznom stanju, tehnički neispravno, nije registrovano, procijenjena vrijednost 7.000,00KM);

7. Putnički automobil „LADA NIVA“ 1600 (tehnički neispravno, nije u voznom stanju, nije registrovana, procijenjena vrijednost 500,00KM);

8. Putnički automobil „LADA NIVA“ 1600 (tehnički neispravno, nije u voznom stanju, nije registrovana, procijenjena vrijednost 400,00KM);

9. Agregat „RADE KONČAR“ ADP 7,5-230 (u neispravnom stanju, procijenjena vrijednost 3.500,00KM);

II

 

Javno nadmetanje (licitacija) će se održati 5 avgusta 2013.godine u sali Skupštine opštine Šekovići, sa početkom u 12 sati.

Javni oglas se objavljuje u sredstvima javnog informisanja, na veb stranici opštine Šekovići www.sekovici.com, oglasnoj tabli opštine Šekovići, oglasnim tablama Mjesnih zajednica.

 

III

Početna cijena za prodaju pokretne imovine predstavlja procijenjene vrijednosti pokretne imovine koja je predmet licitacije.

Pokretna imovina koja je predmet prodaje može se pogledati svakog radnog dana, u krugu bivšeg preduzeća „Teretni saobraćaj“ i krugu opštine Šekovići, u vremenu od 8 do 15 časova.

IV

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka licitacije uplate 10% početne cijene iz člana III.ovog oglasa, te dostave dokaz o izvršenoj uplati prilikom podnošenja prijave ili najkasnije do početka licitacije.

Uplata se vrši na račun javnih prihoda Opštine Šekovići broj: 554-012-00200161-71, vrsta prihoda 722 521 budžetska organizacija 0100150.

V

Postupak prodaje sprovešće Komisija, imenovana od strane Načelnika opštine, a po postupku javnog nadmetanja.

Komisija je sastavljena od tri člana i to: predsjednika i dva člana.

Komisija o svom radu vodi zapisnik.

VI

Prijave se predaju lično u prijemnoj kancelariji Opštine Šekovići ili se dostavljaju putem pošte na adresu Opština Šekovići, ul. Josipa Kovačevića br 3. najkasnije do 2. avgusta 2013.godine, sa naznakom „Komisija za provođenje postupka prodaje pokretne imovine“.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Budimir Ninić

 

Submit a Comment