Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Načelnik Miladin Lazić

▪️ Rođen 18.12.1988. Osnovnu školu završio je u Šekovićima, a gimnaziju u Bijeljini. Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega je položio pravosudni ispit.

▪️U Beogradu je osnovao samostalnu advokatsku kancelariju u novembru 2017. godine i bavio se advokaturom do 2019. godine. Od marta 2019. godine zaposlen je u Ministarstvu trgovine i turizma, kao savjetnik ministra. 2020. godine izabran za načelnika opštine Šekovići.

▪️Oženjen je i živi sa suprugom u Šekovićima.