Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Predsjednik skupštine

Predsjednik skupštine opštine Šekovići – 

Vasilić Dejan

Predsjednik SO-e ima pravo i dužnost da:
– predstavlja SO-e;
– učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice SO-e;
– učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Kolegija SO-e;
– inicira stavljanje na dnevni red sjednica SO-e, Kolegija SO-e i radnih tijela pitanja iz nadležnosti SO-e;
– osigurava poštovanje načela i odredbi ovog Poslovnika, kao i poslovnika radnih tijela SO-e i Kolegija SO-e;
– osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova odbornika tokom pripreme i održavanja sjednica SO-e i Kolegija SO-e;
– osigurava realizovanje prava i dužnosti odbornika u pripremi sjednica SO-e i Kolegija SO-e, kao i tokom sjednica;
– vodi sjednice u skladu sa principima najboljih praksi demokratskog parlamentarizma i odredbama ovog Poslovnika;
– osigurava saradnju SO-e i opštinskih organa izvršne vlasti, te prati realizaciju odluka i zaključaka SO-e;
– radi na ostvarivanju saradnje sa SO-e drugih opština, te drugim organima i organizacijama;
– potpisuje akta usvojena od SO-e i
– vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.
Predsjedniku Skupštine opštine prestaje funkcija prije isteka vremena na koje je izabran razrješenjem ili prestankom mandata odbornika. U slučaju podnošenja ostavke, predsjedniku Skupštine prestaje funkcija danom održavanja sjednice na kojoj je podnio ostavku, odnosno sa danom održavanja prve naredne sjednice Skupštine opštine ako je ostavku podnio između dvije sjednice. O podnijetoj ostavci se ne otvara rasprava niti se odlučuje, već se prestanak funkcje samo konstatuje.