Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

No Comments

Opština Šekovići pomaže u sticanju radnog iskustva mladih

Opština Šekovići pomaže u sticanju radnog iskustva mladih

Načelnik opštine Šekovići – Budimir Ninić svečano potpisao jedanaest ugovora o volontiranju mladih koji se nalaze na birou za zapošljavanje.

Opština Šekovići se odlučila na ovaj potez kako bi mladim akademcima omogućila sticanje radnog iskustav i time stvorila preduslov za polaganje stručnog ispita.

Naime Vlada Republike Srpske je u 2013.g. programom za zapošljavanje pripravnika isključila mogućnost finansiranja za odrađivanje pripravničkog staža u opštinama. Stoga je Opština Šekovići shvatajući značaj koji prvi posao ima za mlade nezaposlene, otvorila svoja vrata i obezbedila vlastita sredstava za volontiranje mladih.

Submit a Comment