Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Stočarstvo

Ima veliki potencijal razvoja na području ove Opštine. Međutim, uprkosznačajnim površinama pod livadama i pašnjacima, Opština broji tek par minifarmi za proizvodnju mlijeka i tov brojlera dok ostala ruralna domaćinstva nemogu da se svrstaju u red intenzivnih proizvođača stoke. Ipak upravo prodaja žive stoke predstavlja glavni izvor prihoda iz poljoprivredne proizvodnje ruralnih domaćinstava. Anketom ruralnih domaćinstava u pogledu raspoloživosti osnovnim fizičkim kapitalom za obavljanje poljoprivredne proizvodnje, evidentirano je1.76 štala po domaćinstvu, 1.1 svinjac i kokošinjac, ali samo 2.48 goveda, 4.3svinja i 18.16 ovaca, kao i 15 peradi. Ovakav prosjek opet potvrđuje ekstenzivnost proizvodnje i odsustvo farmerskog tipa uzgoja grla. Rapsoloživa površina zemljišta, naročito livada i pašnjaka, dozvoljava držanje daleko većeg broja stoke, ali se to povećanje mora bazirati na manjem broju intenzivnih farmi sa većim brojem grla.U proizvodnji mlijeka to bi trebalo biti najmanje 10 muznih grla, a u ovčarstvu najmanje 200 grla ovaca.

Proizvodnja mlijeka bilježi rast u 2007 godini (4.380.000 litara) u odnosu na 2006 godinu (1.805.000 litara). Kako se broj muznih grla nije bitnije mijenjao (1200 muznih krava) ovakav skok u proizvodnji se tumači osnivanjem par minifarmi za proizvodnju mlijeka, koje su uvođenjem koncentrata i silažne ishrane uspjele povećati prinos mlijeka po kravi.
U pogledu opremljenosti ruralnih domaćinstava osnovnim sredstvima za rad potvrđeno je odsustvo visoke tehnologije i intenzivne proizvodnje. Tako, 32%seoskih domaćinstava ima traktor, 23% motokultivator, 9% kamion, 11% kombi i3% kombajn. Jednom traktoru pripada 15 hektara poljoprivrednog zemljišta, što je pokazatelj srednje tehničke opremljenosti poljoprivrednom mehanizacijom. Starosna struktura mehanizacije je nepovoljna, ali je to obilježje koje važi za cijelu BiH. Jedan od pokazatelja intenzivnosti proizvodnje i dostupnosti novih tehnologija za poljoprivredne proizvođače jeste i način informisanja proizvođača i stepen korištenja državnih programa pomoći.
Stočarstvo ima veliki potencijal razvoja na području ove Opštine. Međutim, uprkos značajnim površinama pod livadama i pašnjacima.

Opština broji tek par minifarmi za proizvodnju mlijeka i tov brojlera dok ostala ruralna domaćinstva ne mogu da se svrstaju u red intenzivnih proizvođača stoke. Ipak upravo prodaja žive stoke predstavlja glavni izvor prihoda iz poljoprivredne proizvodnje ruralnih domaćinstava. Rapsoloživa površina zemljišta, naročito livada i pašnjaka, dozvoljava držanje daleko većeg broja stoke, ali se to povećanje mora bazirati na manjem broju intenzivnih farmi sa većim brojem grla. U proizvodnji mlijeka to bi trebalo biti najmanje 10 muznih grla, a u ovčarstvu najmanje 200 grla ovaca