Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Saobraćaj

Opština Šekovići nažalost nije tranzitno područje kroz koje prolaze magistralni putevi. U Opštini postoji regionalni put Tišča-Šekovići-Caparde, kao i lokalni putevi. Već navedeni regionalni put uradjen je 80-tih godina prošlog vijeka i trenutno se nalazi u lošem stanju,ali kao takav jedini je izlaz za građane Opštine prema ostalim centrima. Pored navedenog, postoji još jedan regionalni put Šekovići-Živinice koji je makadamski kroz teritoriju naše Opštine, dok je na Živiničkoj strani 75% asvaltiran.

 

Lokalna mreža puta, iako je makadamska, trenutno, uglavnom obezbjeđuje nesmetanu komunikaciju centra sa svim dijelovima Opštine kao i naselja međusobno. Glavna ulica koja prolazi kroz centar naselja ima dužinu 1 460 metara i širinu 11 metara sa trotoarom; trotoare sa dvije strane i rasvjetu od ulaza u Šekoviće (od Vlasenice) do izlaza (prema Capardama) tj. čitavom dužinom gradskog prostora. Ostale ulice unutar gradskog prostora su asfaltirane bez trotoara i sa rasvjetom. O stanju regionalnih puteva brine JP “Putevi Republike Srpske” a održavanje lokalnih puteva je u nadležnosti opštine Šekovići. Rekonstrukcija regionalnih puteva spada u vrh opštinskih prioriteta. Udaljenost od Tuzlanskog aerodroma je 40km, a najbliža željeznička saobraćajnica je Zvornik-Tuzla, koja je od Šekovića udaljena 28km.