Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Шеф кабинета начелника

Петар Влачић, је рођен 13.05.1997. године у Милићима. Основну и Средњу (гимназија – општи смјер) школу завршио у Шековићима. Звање дипломирани струковни инжењер електротехнике и рачунараства – информационе технологије стекао је на Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду.
Као студент учествовао је на студентском програму “Work and travel” – одлазак у Америку. У оквиру програма радио је као менаџер градског базена на кантри клуб базену Бетезда у држави Мериленд.
Неожењен, живи и ради у Шековићима.

Врши координацију у раду кабинета начелника општине и Општинске управе, прима странке, одговара на захтјеве странака, као и друге послове везане за рад начелника општине. Даје стручна мишљења у вези послова из дјелокруга начелника општине, израђује поједине нацрте одлука, односно општих аката из надлежности начелника општине, обавља организационе и техничке послове за одржавање сједница Колегијума начелника општине, припрема материјале за сједнице Колегијума, као и друге послове везане за рад начелника општине, укључујући и међународну сарадњу у складу са инструкцијама начелника, координацију рада са другим организационим јединицама, послове протокола, послови организовања презентације општине у земљи и иностранству, обезбијеђује документациону основу и чување информација и података о активностима органа општине, послове праћења реализације стратегије развоја општине и других стратешких планова и програм посебно у дијелу координацију активности прикупљања, праћења и анализе података по свим сегментима развоја живота и рада у општини, припреме кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени и културни развој општине, обавља стручне и административне послове за потребе начелника, као и друге послове које му начаелник стави у дјелокруг рада.

Контакт :
мејл : petar.sekovici@gmail.com ; vlacic.p@gmail.com