Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

No Comments

Javni poziv za obavljanje poslova opštinskih instruktora i popisivača

Javni poziv za obavljanje poslova opštinskih instruktora i popisivača

Ovim Javnim pozivom Popisna komisija opštine/grada Šekovići poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za obavljanje poslova opštinskih instruktora i popisivača ….

 

Na osnovu člana 26. Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine (Sl. glasnik BiH br. 10/12 i 18/13) i člana 7. Zakona o organizaciji i sprovođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj (Sl. glasnik RS br. 70/12 i 39/13) Popisna komisija opštine/ grada Šekovići, objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPŠTINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE OPŠTINE/GRADA ŠEKOVIĆI

 

Ovim Javnim pozivom Popisna komisija opštine/grada Šekovići poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za obavljanje poslova opštinskih instruktora i popisivača u sprovođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine na području opštine/grada Šekovići.

Zainteresovani kandidati za opštinske instruktore i popisivače dužni su da se prijave lično u prostorijama Popisne komisije na adresi Opština Šekovići, ul. Josipa Kovačevića bb 75450 Šekovići .

Prijave za sudjelovanje u Popisu će se zaprimati od 11. 7. do 31. 7. 2013. godine, u vremenu od 07 do 15 časova u prostorijama opštine/grada.

Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu opštinskog/gradskog instruktora ili popisivača.

 

OPŠTINSKI INSTRUKTORI

Obaveze u Popisu: obuka popisivača; obilazak terena pred Popis i provjera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu; organizacija i praćenje rada popisivača; pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca; drugi poslovi po nalogu PKLS i državnog/entitetskog instruktora.

 

Uslovi koje kandidat za opštinskog instruktora treba da ispunjava:

– da je državljanin BIH;

– da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);

– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

– da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

– da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili opštine/grada u kojoj će obavljati poslove opštinskog/gradskog instruktora;

– da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;

– da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada.

Spiskovi kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljeni najkasnije do 25. 8. 2013. godine u prostorijama Skupštinska sala SO-e Šekovići Popisne komisije i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 30. 8. 2013. godine. Popisnoj komisiji opštine/grada podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): Lične karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Indeksa (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

Kandidati izabrani za opštinske/gradske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 06. do 10. 9. 2013. godine i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu opštinskog/gradskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.

 

POPISIVAČI

Zadaci popisivača u Popisu: obilazak terena pred Popis, popisivanje ”od vrata do vrata” i drugi poslovi po nalogu opštinskog/gradskog instruktora i Popisne komisije. Popisivači moraju u dvije sedmice popisati sve jedinicePopisa (stanovnike, domaćinstava i stanove). Popisivanje na terenu traje od 1. do 15. oktobra 2013. godine (uključuje subote i nedjelje) od jutra do naveče, pa je nužan preduslov da kandidat za popisivača u tom periodu nema poslovnih/školskih obaveza, jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.

 

Uslovi koje kandidat za popisivača treba da ispunjava:

– da je državljanin BIH;

– da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);

– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

– da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;

– da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili opštine u kojoj će obavljati poslove popisivača;

– da ima čitak rukopis;

– da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;

– da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada.

Lista kandidata koji budu izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. 8. 2013. godine u prostorijama Popisne komisije- na Oglasnoj tabli Opštine Šekovići i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 30. 8. 2013. godine. Popisnoj komisiji opštine/grada podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): Lične karte; Diplome; Uvjerenja zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Indeksa (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 16. do 20. 9. 2013. godine i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.

NAPOMENA: Svi kandidati za opštinske/gradske instruktore ili popisivače koji zadovoljavaju navedene uslove iz Javnog poziva trebaju ponijeti ličnu kartu i hemijsku olovku radi popunjavanja Prijave o sudjelovanju u Popisu. Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu tačni, kandidat neće ući u izbor za opštinskog/gradskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljih aktivnosti Popisa.

Kandidati koji budu obavljali poslove opštinskog/gradskog instruktora ostvaruju pravo na naknadu u iznosu od 75,00KM po jednom popisivaču.

Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na osnovu broja popisnih obrazaca i to: urbano područje: za P-1=1,75KM i P-2=1,75KM i ruralno područje: za P-1=1,95KM i P-2=1,95KM.

 

 

PREDSJEDNIK POPISNE KOMISIJE OPŠTINE/GRADA/BDBIH

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE OPŠTINE/GRADA ŠEKOVIĆI

 

Submit a Comment