Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Odjeljenje za opštu upravu

Načelnik odjeljenja za opštu upravu – Mijomir Šivčić
Opis poslova i zadataka:
– neposredno rukovodi i koordinira rad izvršilaca u odjeljenju i vrši rasopred poslova i zadataka na radnike u odjeljenju,
– odgovara načelniku opštine za zakonit i blagovremen rad radnika odjeljenja,
– odgovoran je za izvršavanje svih poslova na uvođenju, održavanju i poboljšanju sistema kvaliteta po međunarodnom ISO standardu, kontroliše dokumentovane procedure za sistem upravljanja kvalitetom,
– inicira i izrađuje programe obuke za profesionalno usavršavanje službenika,
– uspostavlja personalna pitanja važna za strateško planiranje i postupak ocjenjivanja zaposlenih i utvrđuje druge mehanizme u upravljanju dokumenata, sistem praćenja i izvršenja, troškova i kvaliteta,
– obavlja poslove po pitanju upravljanja ljudskim resursima ( analizi, planiranju, rukovođenju, osposobljavanju i prilagođavanju osoblja),
– promoviše efikasne i efektivne mehanizme za ostvarivanje uticaja građana na kvalitet usluga i rad i ponašanje službenika, bavi se istraživanjem zadovoljstva korisnika usluga
Pored toga obavlja sledeće poslove:
– prati stanje u oblastima za koje je Odjeljenje obrazovano i pokreće inicijative za rješavanje pojedinih pitanja,
– stara se o zakonitom, efikasnom i kvalitetnom vršenju poslova, o organizaciji i unapređenju rada odjeljenja,
– izrađuje nacrte normativnih akata iz ove oblasti, organizuje i sprovodi konsultacije o njima,
– pruža pomoć mjesnim zajednicama u poslovima koji proizilaze iz nadležnosti ovog Odjeljenja,
– obavlja poslove nadzora nad zakonitošću rada organizacija i zajednica u ovoj oblasti, predlaže nadležnim organima i preduzima potrebne mjere u skladu sa ustavom i zakonom,
– utvrđuje program rada Odjeljenja i stara se o njegovom izvršavanju,
– donosi pojedinačna akta iz nadležnosti Odjeljenja,
– obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti načelnik opštine.