Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

ПОЗИВ НА СЈЕДНИЦУ СО

Број:01-012-18/21

Шековићи, 23.11.2021. године

На основу члана 78. Пословника о раду Скупштине Општине Шековићи („Службени гласник Општине Шековићи“, број:10/17), заказујем 8. редовну сједницу Скупштине Општине Шековићи,

            за дан 30.11.2021. године

са почетком рада  у 10,00 часова.

Сједница ће се одржати у сали за сједнице Скупштине Општине Шековићи.

            За 8. редовну сједницу, Колегијум Скупштине општине предложио је слиједећи:

Д н е в н и    р е д

1. Извод из записника са  претходних  сједница     

2. Закључци са претходних сједница,

3. Одборничка питања,

4. Одлука о усвајању Нацрта Буџета општине Шековићи за 2022.годину,

5. Одлука о допуни Пословника о раду Скупштине општине Шековићи,

6. Одлука о усвајању измијењеног Плана утрошка средстава од посебних намјена за шуме за

    2021.годину,

7. Одлука о минималним количинама шумских дрвних сортимената за локална предузећа за 

    прераду дрвета, а за сортименте који потичу са подручја општине Шековићи,

8.  Извјештај о раду ЈУ Туристичка организација Шековићи, стање у туризму и потенцијалима за

     њено коришћење,

9. Извјејштај о стању имовине и њеном коришћењу у посједу општине Шековићи,

10. Информација о положају корисника социјалне заштите,

11. Информација Полисијске станице о стању јавног реда и мира, криминалитета и сузбијања

      наркоманије и других штетних појава на подручју општине Шековићи у 2021.години,

12. Информација о културној дјелатности

НАПОМЕНА: Молимо вас да све измјене и допуне дневног реда, као и приједлоге за

                           било коју врсту именовања, доставите у писменој форми и са образложењем,    

                           Скупштинској служби најкасније 24 сата прије одржавања сједнице.

                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                                                  Дејан Василић,ср