Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

ЈАВНИ ОГЛАС за избор и именовање члана Општинске изборне комисије Шековићи

March 14, 2023 |

I Расписује се Јавни оглас за именовање једног члана Општинске изборне комисије Шековићи . Код избора члана Општинске изборне комисије Шековићи водиће се рачуна да састав Општинске изборне комисије одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и остале, водећи рачуна о посљедњем … Opsirnije…

КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ

December 2, 2022 |

У складу са планираним и расположивим средствима у Буџету општине Шековићи за 2022.годину расписује се конкурс за додјелу стипендија за школску 2022/2023 годину. документи за преузимање у наставку

РЕПУБЛИКА-СРПСКА-1 пријава-на-конкурс-стипендија-1 изјава-стипендија-1Opsirnije…

ЈАВНИ КОНКУРС за пријем приправника у Општинску управу

October 14, 2022 |

Јосипа Ковачевића број 2, 75450 Шековићи, Тел. 056/654-600, факс 056/654-604, e-mail: opst.sekovici@gmail.com

Број: 03-123-15/22

Датум: 06.10.2022.године

На основу члана 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), у … Opsirnije…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КОРИШТЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРДЕУ 2022. ГОДИНИ

September 16, 2022 |

IПРАВО УЧЕШЋА

 Право учешћa  по Јавном позиву за кориштење средстава имају:

Пољопривредни произвођачи(правна и физичка лица) којисе баве пољопривредном производњомна подручју општине Шековићи или њихови ужи чланови породице.

IIУСЛОВИ ЗА ДОДОЈЕЛУ СРЕДСТАВА

Услови за остваривање права на подстицајна средства  су:

Opsirnije…