Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Potpisi na sporazum o ispitivanju hidro potencijala Opštine Šekovići

Potpisi na sporazum o ispitivanju hidro potencijala Opštine Šekovići

Načelnik Budimir Ninić potpisao Sporazum o saradnji sa direktorom preduzeća ALIQUANTUM PLC-a iz Londona, Aleksandrom Krunićem.
Sporazum je potpisan na obostrano zadovoljstvo a izražava najbolje interese obe strane za saradnju na polju elektroenergetskog sektora u opštini Šekovići.
Sporazumom se određuju smjernice za unapređenje razvoja opštine kroz izradu studija izvodljivosti kao preduslova u izgradnji malih hidro elektrana na lokalnim vodotocima.
“Ovoj sporazum je uspostavio partnerski odnos između opštine i ALIQUANTUM PLC-a i doprineo pozitivnom pomaku razvoja energetskog sektora kao i same opštine” ,
izjavijo je načelnik Ninić .
Direktor Aleksandar Krunić je naglasio: ” da je ovaj sporazum početak dugoročne saranje i da predstavlja dio investicionog plana koji ova Londonska firma namjerava da provede u još dvanest opština Republike Srpske. Planirana je instalacija oko sto malih turbina na području RS-a u naredne dve – tri godine i ne samo u RS-u nego i Federaciji Bosne i Hercegovine.”