Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Radna tijela SO

RADNA TIJELA SKUPŠTINE OPŠTINE
Radna tijela SO-e su komisije,odbori i savjeti:
– Komisiju za statutarna pitanja, Poslovnik i propise;
– Komisiju za Budžet i fininsije;
– Komisiju za zaštitu ljudskih prava i predstavke i pritužbe građana;
– Komisiju za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima;
– Komisiju za izbor, imenovanja i mandatna pitanja;
– Komisiju za društveni nadzor;
– Komisiju za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog naslijeđa;
– Komisiju za odnose sa vjerskima zajednicama;
– Komisiju za boračka pitanja;
– Komisiju za pitanja mladih;
– Komisija za kulturu i sport;
– Komisija za poslove iz stambene oblasti;
– Komisija za ravnopravnost polova;
– Odbor za etički kodeks ponašanja odbornika;
– Savjet za praćenje izrade dokumenata prostornog uređenja.