Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Život u Šekovićima

Opštinu Šekoviće vidimo u budućnosti kao prepoznatljivu opštinu u Bih i RS,, po razvijenom malom i srednjem preduzetništvu, oazi prirodne ljepote, destinaciji mnogih putnika namjernika , intezivne poljoprivredne proizvodnje i uredjene infrastrukture.
Kao poseban činilac razvoja vidimo efikasnu opštinsku upravu koja će postati istinski partner kako privatnom sektoru , tako građanskim inicijativama, u kojoj građani radom i znanjem stvaraju kvalitetan životni ambijent.
Na području opštine djelatnost osnovnog obrazovanja organizovana je u jednoj centralnoj školi i tri područne škole.
Na području opštine postoji jedno obdanište, dom kulture čija je rekonstrukcija izvršena 2005 godine. U okviru doma kulture smještena je Narodna biblioteka sa 24 338 knjiga.
Bavljenje sportom, posebno mladih, od velikog je značaja za razvoj mladih stvaranje odbojnosti prema porocima. Na području opštine djeluje pet sportskih kolektiva, a u njima djeluje preko stotinu i pedeset članova.
Na području opštine djeluje devet nevladinih organizacija (mladih, žena, poljoprivrednika, zemljoradnika i preduzetnika).

Postojeće ekonomsko stanje, kako u opštini Šekovići, tako i u cijelom okruženju, ima negtativan uticaj ka stvaranju sve većeg siromaštva, koje se posebno odražava na starosnu grupu mladih.
Objektivni faktori koji dovode cijelu opštinu, tako i populaciju maldih u RS-u u nezavidan položaj, možemo sagledati kroz pet ključnih faktora :
Nerazvijena privreda,
Mali potencijal za zapošljavanje i afirmaciju mladih,
Loša ekonomska situacija na području opštine,
Nerazvjen kulturno – zabavni život mladih,
Nepostojanje egzaktnih statističkih podataka na području naše opštine, vezanih za mlade (starosna grupa od 15 – 30 godina).