Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Potpredsjednik

Potpredsjednik

Nadležnosti
Potpredsjednik SO-e ima pravo i obavezu da pomaže u radu predsjedniku SO-e i po njegovom ovlaštenju obavlja određene poslove iz njegovog djelokruga.
Potpredsjednik SO-e zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednika SO-e, zamjenjuje odbornik koga odredi SO-e.
Posebnom odlukom SO-e utvrđuju se funkcije, odnosno broj funkcionera u SO-e koji će svoje funkcije obavljati profesionalno.