Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Obrazovanje

Predškolsko obrazovanje
Predškolska ustanova “Majka Jevrosima” postoji od 1983.godine, usluge obdaništa trenutno koristi 53 djece. Od 1992-1995 obdanište je imalo funkciju Centra za smještaj djece-izbjeglica. 2009.godine izvršena je sanacija centralnog grijanja sredstvima austrijske agencije CIMIC. U planu je izgradnja ograde oko obdaništa, kao i sanacija krova.
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje
Na područiju Opštine Šekovići djelatnost osnovnog obrazovanja organizovana je u jednoj centralnoj školi koja ima tri područne škole, od kojih su dvije devetorazredne (PO Papraća i PO Tišča), područna škola u Javoru je petorazredna, u kojima nastavu u školskoj 2011/2012 godini pohađa 608 učenika. Nastava srednjeg obrazovanja odvija se u srednjoj školi “Petar II Petrović Njegoš” u kojoj postoje sljedeća zanimanja: ekonomska škola, varilac i gimnazija, sa ukupno 210 učenika. Na području Opštine postoji i jedno obdanište.
U knjizi “Školstvo u Bosni i Hercegovini”, autora Mitra Papića, u popisu mreže osnovnih škola nailazi se na podatak da je Osnovna škola u Šekovićima počela sa radom školske 1905/1906 godine. Osnovna škola u Šekovićima zvanično je osnovana maja 1958.godine pod nazivom “VI istočnobosanska brigada”, mada je sa radom počela nakon završetka rata 1946.godine. Od 1983.godine Osnovna škola “Neđo Pekić” iz Papraće i Osnovna škola “Jovan Dučić” iz Tišče gube status samostalnih osnovnih škola i postaju područne škole. Odlukom Skupštine Opštine Šekovići, 07.07.1993.godine Osnovna škola “VI istočnobosanska brigada” nosi naziv “Jovan Dučić”. Ona sada u svom sastavu ima područna devetorazredna odjeljenja u Papraći i Tišči i petorazredno područno odjeljenje u Javoru. Osnovnu školu danas pohađa oko 600 učenika svrstanih u 37 odjeljenja.
Značajna godina za Šekoviće bila je 1976. Te godine kao istureno odjeljenje Srednje škole iz Vlasenice počelo je srednjoškolsko obrazovanje u Šekovićima. Upisani su prvi polaznici u Gimnaziju i Školu učenika u privredi. Srednja škola “Petar II Petrović Njegoš” osnovana je 1979.godine, a sljedeće godine je preseljena u sadašnju zgradu Škole. Srednju školu pohađa oko 230 učenika svrstanih u 12 odjeljenja, obrazujući se za sljedeće profile: gimnazija, ekonomski tehničar i varilac. U sklopu škole nalazi se i sportska dvorana.