Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Sekretar

VD Sekretar skupštine opštine Šekovići – Vidaković Nebojša

Nadležnosti
– rukovodi stručnom službom skupštine opštine
– pruža stručnu pomoć predsedniku SO-e u pripremanju i organizovanju sjednica SO-e i svim proceduralnim pitanjima u toku sjednice SO-e i sjednica kolegija – obezbeđuje uslove za rad SO-e
– odgovoran je za izradu zapisnika sa sjednice SO-e i zapisnika sa sjednice kolegija
– ueđuje Službeni glasnik opštine
– odgovoran je za dostavljanje informacija i dokumenata nadležnim organima
– organizuje i obezbeđuje saradnju sa predstavnicima medija u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti informisanja o radu SO-e
– obezbeđuje nesmetano podnošenje predstavki, peticija i drugih podnesaka građana i njihovo razmatranje pred nadležnim tjelima SO-e, kao i blagovremeno informisanje o toku postupka i odlukama donijetim po podnescima
– organizuje stručno informisanje odbornika i načelnika opštine o promjenama zakonskih regulativa,
– pruža stručnu pomoć i mišljenja radnim tjelima, odbornicima, klubovima odbornika u ostvarivanju njihovih prava i obaveza u SO-e
– priprema Program rada Skupštine opštine i njenih radnih tjela
– pruža stručnu pomoć u izradi nacrta opštih akata radnih tjela SO-e, radnicima lokalne samouprave
– učestvuje u pripremi i izradi propisa, akata, i projekata za koje ga ovlasti presednik skupštine
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima
– Izveštaj o svom radu i radu službe dostavlja skupštini opštine .