Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

POPLAVA – ŠEKOVIĆI

POPLAVA –  ŠEKOVIĆI

Oružane snage BiH su od jutros na raspolaganju za spašavanje građana korištenjem svih resursa i helikopterskim letovima. Ukoliko ste ugroženi, molimo Vas da se javite Vašim lokalnim centrima civilne zaštite na broj 121. Oni će dalje proslijediti Vaše zahtjeve, posredstvom entitetskih centara civilne zaštite, Centru za krizne situacije Ministarstva sigurnosti BiH (033/492-778), koji je jedini nadležan za kontakt sa Ministarstvom odbrane po pitanju korištenja resursa Oružanih snaga BiH. Kako bi u što kraćem roku bili realizirani Vaši zahtjevi, molimo Vas da pratite ovo uputstvo.