Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Javni poziv za razvoj plasteničke proizvodnje

Javni poziv za razvoj plasteničke proizvodnje

J A V N  I   P O Z I V

ZA PRIJAVU ZAINTERESOVANIH POLJOPRIVREDNIKA KOJI ŽELE DA SE BAVE RAZVOJEM PLASTENIČKE PROIZVODNJE

 

UŽ “PODRINJE 1“ Skelani i Opština Šekovići,  u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih Nacija u sklopu projekta  – LOD IV – „Modernizacijom poljoprivredne proizvodnje do boljeg života na selu“ koji finansira Evropska Unija putem UNDP-a. pozivaju sve  zainteresovane poljoprvrednike  koji se bave ili žele da se bave razvojem plasteničke proizvodnje da dostave prijavu za:

  1. Dodjelu plastenika od 50m² sa sistemom za navodnjavanej i 180 sadnica zasada paprike + edukacija i savjetodavna  podrška,
  2. Dodjelu plastenika od 100m²  sa sistemom za navodnjavanje i 150 sadnica zasada paradajza, + edukacija i savjetodavna podrška.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve poljoprivrednike koji se žele baviti organizaovanom plasteničkom poljoprivrednom proizvodnjom  na području opštine  Šekovići u skladu sa kriterijima ovog poziva.

Uz prijavu je neophodno dostaviti:

  1. Dokaz da je podnosilac zahtjeva stanovnik opštine Šekovići – kopija lične karte,
  2. Dokaz da posjeduje odgovarajuće zemljište sa pristupom vodi i putu  – izvod iz katastra na ime  podnosioca zahtjeva ili na ime nekog člana porodice iz kućne liste,
  3. Dokaz da su podnosioci ili članovi njihovog domaćinstva, registrovani poljoprivednici u skladu sa važećim zakonima RS (nije obavezan)
  4. Potpisana izjava o spremnosti za vlastitim učešćem u nabavci 75 sadnica paradajza ili 200 sadnica paprike i 100% sredstava za zaštitu i prihranu, kao i spremnosti prisustvovanju edukaciji.
  5. Kućnu listu.

 

Po prijemu zahtjeva i terenskog obilaska prijavljenih, kako bi se utvrdilo činjenično stanje na terenu o ispunjavanju obavezujućih kriterija, koje će izvršiti projektno osoblje UŽ “Podrinja1” i član partnerske organizacije “Lovnica” iz Šekovića, biće izvršen odabir korisnika od strane komisije koja će biti formirana od nosilaca projekta a na osnovu bodova i kreiterija koje je odredila komisija.

Odabrani kandidati će nakon odabira potpisati ugovor  kao dokaz o spremnosti poštovanja ostalih kriterija projekta.

Projekat traje 4 mjeseca u periodu od 01.05.2016.-30.08.2016. te će u tom periodu izabrani korisnici trebati provesti sve aktivnosti projekta.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti:

putem telefona 056 654 610,

na web stranici Opštine Šekovići www.sekovici.org,

Preuzimanje i predaja prijava: Kancelarija broj 1, u Opštini Šekovići

Rok za predaju zahtjeva je do  16.05.2016. godine do 14:00 časova.