Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

J A V N I O G L A S za izbor instruktora u Tim instruktora zaduženih za obuku kandidata za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora

May 24, 2024 |

I Opće napomene Objavljuje se Javni oglas za izbor instruktora zaduženih za obuku kandidata za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: instruktor). Kandidat za instruktora ne smije biti član političke … Opsirnije…

ЈАВНИОГЛАС Заизборкандидатазапопунурезервногспискаквалификованихособазаименовањечлановабирачкиходбора/мобилногтима/тимазаотварањеврећаибројањегласачкихлистићауциљуправилногобједињавањаизборнихрезултата

May 24, 2024 |

I. ОбјављујесеЈавниогласзаизборкандидатазапопунурезервногспискаквалификованихособазаименовањечлановаи/илизамјеникачлановабирачкиходборанабирачкиммјестима, члановамобилногтима и члановатимазаотварањеврећа и бројањегласачкихлистића у циљуправилногобједињавањаизборнихрезултата.

II.   Условизаименовање:

Општиуслови:

1.  Пријављеникандидатјеособа с правомгласа.

2.  Зачланабирачкогодборанеможебитиименованолице (члан 2.3.Изборног законаБиХ) :

1.  којесенеможекандидоватиусмислуодредбичланова 1.6, 1.7 и 1.7а  ИзборногзаконаБиХ;

2.  којејечланнајвишегизвршно-политичкогорганаполитичкестранкеиликоалиције (предсједник, потпредсједник, генералнисекретариличланизвршногодбораилиглавногодбора);

3.  којејеносилацизабраногмандатаилијечланизвршногорганавласти, осимуслучајевимапредвиђенимчланом2.12 став  (4) … Opsirnije…

Objava poziva za apliciranje na male grantove za partnerske mjesne zajednice uključene u PREPS II projekat.

May 17, 2024 |

O PREPS II PROJEKTU Projekat “Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti” u Bosni i Hercegovini (BiH) i Srbiji – PREPS II1 , koji se finansira sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj – Ured za humanitarnu pomoć … Opsirnije…

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

May 17, 2024 |

О присуству

obavještenjeOpsirnije…