Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Р Ј Е Ш Е Њ Е o додјели стипендија по Конкурсу за додјелу стипендија за школску 2019/2020 годину

Р Ј Е Ш Е Њ Е    o додјели стипендија по Конкурсу за додјелу стипендија за школску 2019/2020 годину

На основу члана 10. Правилника о стипендирању студената у општини Шековићи број 03-67-3/20 од 19.02.2020.године, те приједлога Ранг листе утврђене од стране Комисије за додјелу стипендија, Начелник одјељења за општу управу и послове грађења д о н о с и :

Р Ј Е Ш Е Њ Е

            О додјели стипендија по Конкурсу за додјелу стипендија за школску 2019/2020 годину.

I

Студенти којима се додјељује стипендија у складу са чланом III тачка 5. Конкурса

(студенти који се први пут уписују у другу и више године студија на првом циклусу студија).