Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom  putem sufinansiranja

I   PRAVO UČEŠĆA

Pravo  na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja Opštine Šekovići koji ne posjeduju plastenik a žele pokrenuti plasateničku proizvodnju na vlastitom obradivom zemljištu ili njihovi članovi uže porodice, kao i na zemljištu ustupljenom na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta, kao i oni koji ne posjeduju više od 100 m² plasteničke proizvodnje i istu žele proširiti.

Svi oni koji su ostvarili pravo po ovom osnovu u prethodnih pet godina kroz projekte kao i donacije koje je realizovala  Opština Šekovići u saradnji sa humanitarnim i drugim organizacijama ili putem viših nivo vlasti,  ne mogu izvršiti prijavu po ovom javnom pozivu.

II  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosioc  zahtjeva  treba da ispunjava slijedeće uslove:

  1. Da je nezaposlena ili socijalno i materijalno ugrožena osoba
  2. Da je podnosilac zahtjeva  ili član njegove uže porodice vlasnik obradivog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju i koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
  3. Da je zemljište na nadmorskoj visini do 800m,
  4. Da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
  5. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (547,00 KM),
  6. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

Odjeljenje za privredu, poljoprivredu i inspekciske poslove Opštine Šekovići  je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.