Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2013/14 god.

Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2013/14 god.

U skladu sa planiranim i raspoloživim sredstvima u Budžetu opštine Šekovići za 2014. godinu raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2013/2014 godinu.

OBAVJEŠTENJE
REZULTATI KONKURSA ZA STIPENDIJE, BROJ 03-67-1/14 ZA ŠKOLSKU 2013/2014 GODINU SU OBJAVLJENI NA OGLASNOJ TABLI OPŠTINE ŠEKOVIĆI I ISTI SE MOGU POGLEDATI RADNIM DANIMA U TERMINU OD 07.00 DO 15.00h.
OPŠTINSKA UPRAVA


K O N K U R S

ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2013/2014 GODINU

I

U skladu sa planiranim i raspoloživim sredstvima u Budžetu opštine Šekovići za 2014. godinu raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2013/2014 godinu.

II

         Pravo na dodjelu stipendije iz Budžeta opštine Šekovići imaju redovni studenti koji pohađaju fakultet na području BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, zemalja potpisnica Bolonjske deklaracije ili u zemlji sa kojom BiH (Republika Srpska) ima potpisan bilateralni sporazum o razmjeni studenata.

III

         Redovnim studentima prvog ciklusa u visokoškolskim ustanovama mogu se dodijeliti stipendije:

 • Ako se prvi put upisuju u drugu i više godine studija na prvom ciklusu studija;
 • Student koji je upisan na prvu godinu studija-učenik generacije iz srednje škole
 • Kada se prvi put upisuju u prvu godinu studija, ako su djeca poginulih i nestalih boraca i civilnih žrtava rata, djeca bez oba roditelja, djeca iz socijalno ugroženih porodica;
 • Kada se po prvi put upisuju u prvu godinu studija, ako su na prijemnom ispitu osvojili 90 i više bodova.

                                                                                                         IV

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 1. Prijava na konkurs
 2. Uvjerenje o upisanoj godini studija
 3. Kopija indeksa-kopija prve strane i kopija svih stranica ovjera upisa semestra i obnova semestra
 4. Prosjek ocjena položenih ispita od studentske službe (za prvi ciklus studija)
 5. Uvjerenje o broju osvojenih bodova na prijemnom ispitu (za studente koji se upisuju u prvu godinu studija a osvojili su 90 i više bodova)
 6. Uvjerenje o prebivalištu od stanice javne bezbjednosti Šekovići
 7. Dokaz o bodovanju socijalnog statusa
 • kućna lista
 • rješenje o priznatom statusu porodice poginulog borca (dijete palog i nestalog borca VRS)
 • rješenje o kategorizaciji RVI VRS (dijete RVI od prve do desete kategorije)
 • uvjerenja o evidenciji biro-a za zapošljavanje za roditelje
 1. Izjava da ne prima drugu stipendiju iz budžeta
 2. Uvjerenje o državljanstvu

                                                                                                             V 

Konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Šekovići i mjesnih zajednica, veb stranici opštine i lokalnoj televiziji.

Prijave na Konkurs se podnose u šalter sali Administrativne službe opštine Šekovići sa naznakom „Komisiji za dodjelu stipendija“.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana isticanja konkursa na Oglasnu tablu opštine Šekovići.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

                                                                                                                 VI

Prijedlog kandidata za dodjelu stipendija donosi Komisija za dodjelu stipendija.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na oglasnoj tabli opštine i veb stranici opštine Šekovići.

                                                                                                                  VII

Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti žalbu Načelniku opštine u roku od 8(osam) dana od dana objave rezultata konkursa.

                                                                                       NAČELNIK OPŠTINE

                                                                                                                           Ninić Budimir

Konkurs za stipendiju PDF