Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Javni poziv za roditelje novorođene djece

Javni poziv za roditelje novorođene djece

Na osnovu člana 3. Pravilnika za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći roditeljima novorođene djece načelnik opštine Šekovići objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA RODITELJE NOVOROĐENE DJECE SA

PODRUČJA OPŠTINE ŠEKOVIĆI

RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA

JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

 

I-                   Pravo na jednokratnu novačanu pomoć u iznosu od 250,00 KM ostvaruju roditelji djece koja su rođena u toku 2013. godine.

 

Uslovi:

            Pravo na jednokratnu pomoć mogu ostvariti roditelji novorođene djece ako imaju prebivalište na području opštine Šekovići najmanje devet mjeseci prije rođenja djeteta.

Potrebna dokumentacija:

–          Fotokopija lične karte,

–          Potvrda o prebivalištu roditelja novorođenog djeteta,

–          Rodni list novorođenog djeteta i

–          Fotokopija tekućeg računa roditelja.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Osnovanost zahtjeva utvrđuje Komisija na osnovu čijeg mišljenja načelnik opštine donosi konačnu odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći.

Zahtjev se podnosi lično na pisarnicu Administrativne službe opštine Šekovići ili putem pošte na adresu: Opština Šekovići, Ul. Josipa Kovačevića bb, 75 450 Šekovići.

Ovaj Javni poziv biće objavljen na Oglasnoj tabli opštine Šekovići, Web sajt-u opštine Šekovići i u Službenom glasniku opštine Šekovići.

                                                                                                           NAČELNIK OPŠTINE                                                                           

                                                                                                               Budimir Ninić s.r.