Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZAINTERESOVANIH ŽENA KOJE SE BAVE ILI ŽELE DA SE BAVE VOĆARSTVOM

JAVNI POZIV  ZA PRIJAVU ZAINTERESOVANIH ŽENA KOJE SE BAVE ILI ŽELE   DA SE BAVE VOĆARSTVOM

PREDMET POZIVA JE RAZVOJ VOĆARSTVA NA PODRUČJU OPŠTINE ŠEKOVIĆI

Udruženje žena „Priroda” Bratunac i Opština Šekovići pozivaju sve zainteresovane žene koje se bave ili žele da se bave voćarstvom (koštunjičavo i drvenasto voće) da dostave prijavu za:

1. Dodjelu solarne sušare za voće + edukacija i savjetodavna podrška

2. Dodjelu paketa sadnica voća (šljive, jabuke, kruške, oraha ili lješnika) sa pripadajućim sistemom za navodnjavanje + edukacija i savjetodavna podrška

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve žene koje se bave ili se žele baviti voćarstvom na području opštine Šekovići u skladu sa kriterijima u prilogu ovog poziva

Uz prijavu je neophodno dostaviti:

1. Dokaz da posjeduju voćnjak na parceli ne manjoj od jednog dunuma (za dobivanje sušare) – izvod iz katastra na ime žene podnosioca zahtjeva ili na ime nekog člana porodice iz kućne liste

2. Dokaz da posjeduje odgovarajuće zemljište sa pristupom vodi i putu (za dobivanje sadnica voća i pripadajućeg sistema za navodnjavanje) – izvod iz katastra na ime žene podnosioca zahtjeva ili na ime nekog člana porodice iz kućne liste

3. Dokaz da su podnosioci ili članovi njihovog domaćinstva, registrovani poljoprivednici u skladu sa važećim zakonima RS

4. Kućnu listu

Poslije prijema zahtjeva i terenskog obilaska prijavljenih, kako bi se utvrdilo činjenično stanje na terenu o ispunjavanju obavezujućih kriterija koje će izvršiti projektno osoblje Prirode i predstavnika odjela za privredu opštine Šekovići biće izvršen odabir korisnica od strane komisije u sastavu:

1. Mijomir Šivčić- načelnik za privredu opštine Šekovići

2. Željana Pjevalica, koordinatorica projekta,

3. Slaviša Sokić, koordinator projekta LOD IV u opštini Šekovići

4. Tankosava Vujević, administratorica projekta

5. Dubravka Popović, referent za poljoprivredu u opštini Šekovići

Odabrane kandidatkinje će nakon odabira potpisati ugovor, memorandum kao dokaz o spremnosti poštovanja ostalih kriterija projekta.

Projekat traje 9 mjeseci u periodu od 01.08.2015.-30.04.2016. te će u tom periodu izabrane korisnice trebati provesti sve aktivnosti projekta.

Sastanak zaineresovanih čiji je cilj pojašnjenje kriterija i samog poziva će se održati 24.08.2015. godine u Sali opštine Šekovići sa početkom u 11 časova. Na sastanku će biti prisutna stručna saradnica za voćarstvo Jadranka Bojić, dipl agronom.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti:

putem telefona 056 410 662, mobilni 065 857 518 i na web stranici Opštine Šekovići www.sekovici.org , web stranici UŽ Priroda www.uzpriroda.com

Preuzimanje i predaja prijava: Kancelarija broj 1, u Opštini Šekovići

Rok za predaju zahtjeva je do 28.08.2015. godine do 14:00 časova.

DOKUMENTA ZA DOWNLOAD:

Javni poziv

KRITERIJUMI

PRIJAVA vocarstvo-1