Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

J A V N I KONKURS za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini

I Opće napomene Objavljuje se Javni konkurs za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili finansijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. II Osnovne prava i dužnosti predsjednika /zamjenika predsjednika biračkog odbora Predsjednik biračkog odbora: • rukovodi radom biračkoga odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu, • osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini, • određuje dužnosti svakom članu biračkoga odbora, • popunjava sve potrebne obrasce, • osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta, • rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača, • pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasovanja, • evidentira u Zapisnik o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događanja na biračkom mjestu. Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima ista prava i dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja i/ili brojanja glasačkih listića…