Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Vlada Japana donirala preko 600,000 KM za pet Domova zdravlja

Vlada Japana donirala preko 600,000 KM za pet Domova zdravlja

Vlada Japana donirala preko 600,000 KM za pet Domova zdravlja u Bosni i Hercegovini koji su pretrpjeli znatnu materijalnu štetu u prošlogodišnjim poplavama

Vlada Japana je dodijelila grant u iznosu od 317.582 eura (oko 621.136 KM) za pet Domova zdravlja u Bosni i Hercegovini koji su pretprjeli znatnu materijalnu štetu u prošlogodišnjim poplavama. Primaoci granta su: Dom zdravlja Maglaj, Dom zdravlja Doboj, Dom zdravlja Šamac, Dom zdravlja Domaljevac-Šamac i Dom zdravlja Šekovići.
Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Hideo Yamazaki je potpisao Ugovore sa direktorima gore navedenih Domova zdravlja na ceremoniji potpisivanja Ugovora koja je održana danas u prostorijama Ambasade Japana u Sarajevu.
Vlada Japana će obezbjediti iznos od po 77,869 eura (oko 152,300 KM) za Dom zdravlja Maglaj, Dom zdravlja Doboj i Dom zdravlja Šamac za nabavku višenamjenskog RTG aparata, koji će zamijeniti dotrajalu radiološku opremu. Domu zdravlja Domaljevac-Šamac će biti dodijeljen iznos od 42,642 eura (oko 83,400 KM) za nabavku ultrazvučnog aparata i laboratorijske opreme. Dom zdravlja Šekovići će dobiti grant u iznosu od 41,333 eura (oko 80,840 KM), koji će biti utrošen za nabavku novog ambulantnog vozila. Svih pet domova zdravlja je pretrpjelo značajnu štetu u majskim poplavama, uključujući i medicinsku opremu.
Sredstva za finansiranje ovih projekata su dio sredstava namijenjenih za sanaciju šteta od poplava u iznosu od 5 miliona eura (oko 10 miliona KM), koja je Japan obećao na donatorskoj konferenciji u julu 2014. godine. Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini je mobilizovala sve dostupne programe finansiranja projekata kako bi podržala obnovu i oporavak BiH od prošlogodišnje prirodne katastrofe.

Vlada Japana pridaje veliki značaj projektima iz oblasti zdravstvene zaštite. Od 1996. godine do danas, Vlada Japana je dodijelila skoro 50 miliona eura za nabavku medicinske opreme ili ambulantnih vozila u sektoru primarne zdravstvene zaštite širom zemlje.