Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Poziv za OCD – Organizacija

Poziv za OCD – Organizacija

Poziv organizacijama civilnog društva za učešce na javnoj raspravi o temama za predstojeći javni poziv za finansiranje projekata koji organiziraju UNDP LOD IV projekat i Opština Šekovići

Opština Šekovići objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) sa područja opštine Šekovići za učestvovanje na javnoj raspravi o temama za predstojeći javni poziv koji organiziraju i provode projekat “Jačanje lokalne demokratije IV” (LOD IV) u suradnji sa opštinom Šekovići i UNDP-om.

Javna rasprava će se održati 12.02.2015.g. u skupštinskoj sali opštine Šekovići sa početkom u 11 časova .
Predložene teme koje će biti predmet javne rasprave su:

1. Razvoj ruralne ekonomije kroz podsticanje individualne incijative u poljoprivredi,
2. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društava,
3. Harmonizacija životne sredine usled posledica poplava,
4. Aktivizam OCD-a kroz institucijalnu saradnju sa javnim sektorom.

LOD IV finansira Europska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).
Više informacija vezanih za projekat možete dobiti na telefon 056/654-610
Koordinator projekta
Sokić Slaviše