Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Potpisivanje memoranduma

Potpisivanje memoranduma

Načelnik Opštine Šekovići Momir Ristić prisusutvovao je sastanku povodom zajedničkog potpisivanja  MEMORANDUMA O RAZUMJEVANJU NA PROJEKTU “POBOLJŠANJE SISTEMA ZA PREVENCIJU I ZAŠTITU OD POPLAVA U GRADU BIJELJINA I OPŠTINAMA TEOČAK, LOPARE, SAPNA I ŠEKOVIĆI” održanog 29.11.2016. godine u 11 časova u prostorijama Grada Bijeljina.
Memorandumom se definiše angažovanje svih učesnika u realizaciji projekta, izražava spremnost da se preuzete obaveze izvrše, kao i namjera da se između potpisnika Memoranduma ostvari partnerska saradnja.
Projekat implementiraju Centri Civilnih Inicijativa, uz podrška i saradnju grada Bijeljine, te opština Lopare, Šekovići, Sapna i Teočak.
Projekat “Poboljšanje Sistema za prevenciju i zaštitu od poplava u opštinama Lopare, Šekovići, Sapna, Teočak i gradu Bijeljina” je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u BiH, uz učešće lokalnih zajedinica u kojima se isti implementira.
Opšti cilj projekta: Doprinijeti jačanju kapaciteta ciljnih opština/grada u sprečavanju poplava i zaštite građana od potencijalnih prirodnih nepogoda.
Specifični ciljevi projekta:
– Poboljšanje lokalnih politika za prevenciju i zaštitu od poplava/klizišta za pet ciljnih jedinica lokalne samouprave (JLS);
– Jačanje kapaciteta i nivoa tehničke opremljenosti jedinica/štabova Civilne zaštite u ciljnim JLS;
– Čišćenje/sanacija najmanje 5 km oštećenih vodotokova i drenažnih sistema;
– Aktueliziranje potrebe za prevencijom i zaštitom od poplava u ciljnim JLS,
kao i informisanje najmanje 50.000 građana o planovima i mjerama u njihovim opštinama za prevenciju i zaštitu od poplava.