Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

INFORMACIJE O NIVOU RIJEKE DRINJAČE

INFORMACIJE O NIVOU RIJEKE DRINJAČE

Poštovani sugrađani,
Trenutna situacija sa nivoom rijeke Drinjače je stabilna, najveće količine vode pristižu iz pravca Konjuha.
Štab Civilne zaštite prati situaciju koja je trenutno stabilna i nema mjesta panici. U slučaju promjene situacije informacije će biti na vrijeme dostupne a službe tu da reaguju.
Regulacija korita koja je odrađena na svom prvom testu se pokazala kao uspješna.