Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Vantjelesna oplodnja – jednokratna pomoć

Vantjelesna oplodnja – jednokratna pomoć

Pozivaju se parovi sa područja opštine Šekovići ,koji su u postupku vantjelesne oplodnje kod ovlaštene zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, da konkurišu za jednokratnu novčanu pomoć za vantjelesnu oplodnju.

Pravo na jednokratnu pomoć mogu ostvariti parovi koji su u postupku vantjelesne oplodnje kod ovlaštene zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, pod uslovom da su neuspješno završili postupke koji se finansiraju od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Radi ostvarivanja prava podnosioci zahtjeva obavezni su dostaviti sledeću dokumentaciju:

– Fotokopija lične karte,
– Potvrda o prebivalištu
– Vjenčani list,
– dokaz da su neuspešno završeni postupci vantjelesne oplodnje koji idu na
teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje,
– dokaz da je u postupku narednog pokušaja vantjelesne oplodnje i
– fotokopiju kartice tekućeg računa na ime lica koje je u postupku vantelesne
oplodnje.

Rok za podnošenje zahtjeva je 21 dan od dana objavljivanja Javnog poziva.
Osnovanost podnesenih zahtjeva utvrđuje Komisija na osnovu čijeg mišljenja načelnik opštine donosi konačnu odluku o dodjeli i visini jednokratne novčane pomoći.
Zahtjev se podnosi lično na pisarnici Opštinske uprave Opštine Šekovići ili putem pošte na adresu: Opština Šekovići, ul.Josipa Kovačevića bb, 75450 Šekovići.