Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024 ГОДИНУ

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

У складу са планираним и расположивим средствима у Буџету општине Шековићи за 2024.годину расписује се конкурс за додјелу стипендија за школску 2023/2024 годину.

II ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право на додјелу стипендија из Буџета општине Шековићи имају редовни студенти који похађају факултет на подручју БиХ, Црне Горе, Хрватске, земаља потписница Болоњске декларације или у земљи са којом БиХ (Република Српска) има потписан билатерални споразум о размјени студената.

III ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА

Редовним студентима првог циклуса у високошколским установама могу се додијелити стипендије:

 1. Aко се први пут уписују на прву годину студија, a  дјеца су погинулих и несталих бораца и цивилних жртава рата, дјеца без оба родитеља, дјеца из социјално угрожених породица;
 2. Ако се  први пут уписују  на прву годину студија, а на пријемном испиту су освојили  90% и више од укупног броја  бодова;
 3. Ако се први пут уписује на прву годину студија, а био је ученик генерације Средње школе „ Петар II Петровић Његош“ у Шековићима;
 4. Ако се први пут уписују на прву годину студија, а дјеца су из вишечланих породица (четворо и више дјеце).
 5. Ако се први пут уписују на другу и више године студија на првом циклусу студија;

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити следећа документа:

 1. Пријава на конкурс;
 2. Увјерење о уписаној години студија;
 3. Копија индекса – копија прве стране и копија свих страница овјера уписа семестра и обнова семестра;
 4. Просјек оцјена положених испита од студентске службе (за први циклус студија);
 5. Увјерење о броју освојених бодова на пријемном испиту (за студенте који се уписују у прву годину студија а освојили су 90% и више од укупног броја бодова);
 6. Потврда о пребивалишту од станице јавне безбједности Шековићи ;
 7. Доказ о бодовању социјалног статуса
 8. Кућна листа
 9. Рјешење о признатом статусу породице погинулог борца (дијете палог и несталог борца ВРС )
 10. Рјешење о категоризацији РВИ  ВРС ( дијете РВИ од прве до десете категорије)
 11. Увјерење о евиденцији биро-а за запошљавање за родитеље;
 12. Изјава да не прима другу стипендију из буџета ;
 13. Увјерење о држављанству;
 14. Копија картице текућег рачуна.

V ДОСТУПНОСТ ОБРАЗАЦА

 • Конкурс ће бити објављен на огласној табли општине Шековићи и мјесних заједница, као и на веб страници општине. (www.sekovici.org)
 • Пријаве на Конкурс се подносе у шалтер сали Општинске управе општине Шековићи са назнаком „Комисији за додјелу стипендија“.
 • Рок за подношење пријаве је 30 дана од  дана објављивања конкурса на Огласну таблу општине Шековићи.
 • Непотпуне пријаве и пријаве достављене после истека рока за подношење исте, неће se узимати у разматрање.

VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ

Комисија за спровођење конкурсног поступка ће извршити вредновање (бодовање) приложене документације сходно критеријумима дефинисаним „Правилником о стипендирању студената у општини Шековићи“ члан 8. (Службени гласник општине Шековићи 10/17), те сачинити прелиминарну рагн-листу кандидата и исту ставити на јавни увид на огласну таблу на улазу у зграду општине Шековићи и званичну интернет страницу Општине Шековићи (www.sekovici.org).

VII РОК ЗА ЖАЛБУ

Незадовољни кандидати могу поднијети жалбу начелнику општине у року од 8 (осам) дана од дана објаве резултата конкурса.

                                                                                                                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ    Миладин Лазић