Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање секретара Скупштине општине Шековићи и Конкурс за предсједника и једног члана ОИК

ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање секретара Скупштине општине Шековићи  и Конкурс за предсједника и једног члана ОИК

Опис послова:

Секретар Скупштине општине помаже предсједнику Скупштине општине у припремању и организовању сједница Скупштине општине и у другим пословима у вези са радом Скупштине општине. Помаже предсједнику Скупштине општине у примјени Статута општине и Пословника Скупштине општине и стара се о законитости рада Скупштине општине и радних тијела Скупштине општине, прати извршавање Програма рада Скупштине општине и стара се о његовом извршавању. Сарађује и координира рад органа у припреми материјала за сједнице Скупштине општине, сједнице комисија и других радних тијела Скупштине општине, стара се о извршавању закључака Скупштине општине и спровођењу других прописа, обавља и друге стручне послове у вези са радом Скупштине општине, стара се о објављивању аката које доноси Скупштина општине и одговорни је уредник „Службеног гласника општине Шековићи“, обавља и друге послове које му повјери Скупштина општине, односно предсједник.