Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Konkurs za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode neformalne grupe mladih

Konkurs za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode neformalne grupe mladih

 POZIV ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA NEFORMALNIH GRUPA MLADIH U OPŠTINI ŠEKOVIĆI

 Omladinska banka je program čiji je cilj povećati učešće mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode neformalne grupe mladih.

Fondacija Mozaik u saradnji sa 31 opštinom u BiH podržava rad Omladinskih banaka Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bugojno, Brod, Cazin, Goražde, Kladanj, Konjic, Lopare, Odžak, Pelagićevo, Petrovo, Prozor-Rama, Živinice, Modriča, Mrkonjić Grad, Šekovići, Tešanj, Usora, Vukosavlje, Zvornik, Doboj Jug, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Novi Grad, Novi Travnik, Srbac, Šipovo, Zavidovići i Žepče.

Omladinskom bankom Lopare uz podršku Fondacije Mozaik i Opštine Šekovići upravlja deset članova odbora, mladi od 15 do 30 godina koji su izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova i koji imaju ulogu na osnovu prioriteta i potreba mladih, da raspisuju konkurse i odlučuju o finansiranju projekata neformalnih grupa mladih u opštini Šekovići.

Fond Omladinske banke za projekte neformalnih grupa mladih u opštini Šekovići

Fond za projekte mladih u 2014. godini iznosi 10.400 KM koji zajednički obezbjeđuju Fondacija Mozaik od USAID-a i Opštine Šekovići. Omladinska banka Šekovići ima otvoren poziv za prijedloge projekata od 5.3. do 15.4.2014.godine.

 

Ko može podnijeti prijedlog projekta Omladinskoj banci Šekovići?

• Neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum pet mladih osoba mora biti aktivno uključeno u pripremu i realizaciju projekta) koji žive na području opštine Šekovići;

• Oni koji imaju ideje i sposobni su da poboljšaju uslove života mladih u sredini u kojoj žive;

• Mladi koji su aktivni i imaju volju, prijatelje, komšije i druge koji su spremni da zavrnu rukave i urade nešto za sebe i svoju zajednicu.

Šta Omladinska banka podržava?

• Projekte koji se realizuju na području opštine Šekovići i imaju za cilj jačanje saradnje i poboljšanje života mladih na bilo koji način;

• Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;

• Projekte koje odgovaraju lokalnim potrebama i imaju uticaj na lokalnu zajednicu, a posebno ruralne sredine;

• Posebno podržavamo projekte iz oblasti: informisanje mladih i participacija; omladinski rad i organizovanje; zdravstvena zaštita; socijalni položaj; omladinsko poduzetništvo; sport, kultura i obrazovanje; mobilnost i slobodno vrijeme mladih te zaštita životne sredine.

• Prihvatamo prijedloge projekata koji:-imaju jasnu ideju, cilj i plan realizacije;-imaju određeno mjesto, vrijeme i trajanje projekta;-ispunjavaju kriterijume (ko/šta) za podršku iz fonda Omladinske banke;-imaju jasno definisan i tačan budžet;-su predati prije isteka roka za prijavljivanje.

Šta Omladinska banka ne podržava?

• Projekte sa primarno humanitarnom svrhom i projekte pojedinaca, nevladinih organizacija, udruženja, političkih partija i javnih institucija;

• Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;

• Plate i honorare za članove neformalne grupe koji realizuju projekat;

• Troškove tehničke opreme neophodne za realizaciju projekta koji su veći od 30% od traženog iznosa od Omladinske banke;

• Projekte čija je realizacija aktivnosti u toku ili su već finansirani od Fondacije Mozaik i Opštine Šekovići.

 

Koliki je maksimalni iznos podrške Omladinske banke Šekovići po projektu?

• Omladinska banka Šekovići će podržavati projekte u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.

Obavezni doprinos neformalne grupe mladih!

• Neformalna grupa mora obezbijediti od preduzeća, organizacija, institucija ili građana doprinos (novčani, materijal ili usluge) za projekat u najmanje istom iznosu koji traži od Omladinske banke Šekovići.

 

Kako, kome i kada podnijeti prijedlog projekta?

• Zainteresovani mladi mogu prijaviti projekte putem web stranice: www.omladinskabanka.ba .

• Popunjavanje aplikacije uz koju prilažete prateću dokumentaciju (skenirana/fotografisana: potvrde/dokaze o obezbijeđenom doprinosu drugih subjekata za projekat), trebate izvršiti on-line najkasnije do 15.04.2014. godine.

 

Šta nakon prijave prijedloga projekta?

Najkasnije do 1.5.2014. godine ćete biti obavješteni da li je vaš projekat prošao prvi krug selekcije i bićete pozvani na intervju sa članovima odbora Omladinske banke. Intervjui će biti održani od 1. do 20.5.2014. godine u prostorijama opštine Šekovići. Ukoliko vaš projekat ne bude prošao prvu selekciju bićete obavješteni o razlozima ovakve odluke Odbora Omladinske banke Šekovići.

 

Kada saznajete konačnu odluku Omladinske banke o podršci i kada počinjete sa realizacijom projekta?

Omladinska banka Šekovići će vas obavijestiti o konačnoj odluci o podršci vašem projektu najkasnije do 31.5.2014. godine. Predviđeno je da se svi podržani projekti realizuju u periodu od 15.6. do 30.9.2014. godine.