Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

GODINU DANA RADA

GODINU DANA RADA

Načelnik opštine Šekovići Momir Ristić zajedno sa svojim saradnicima na ovoj funkciji proveo je godinu dana.
U prvoj godini mandata načelnik Ristić je zajedno sa svojim saradnicima pokrenuo niz radnji kako bi opština dobila znatno ljepši izgled i kako bi se riješili godinama nagomilavani problemi sugrađana.
Mandat je započet incijativom i pokretanjem radnji kako bi se formirala Industrijska zona „Tišča“, gdje će načelnik zajedno sa svojim saradnicima pokušati da napravi podsticajne programe kojima bi privukli invensticije u našu opštinu i tako riješili dva glavna problema naše opštine a to su imigracije i nezaposlenost.

Zajedno sa Skupštinom opštine Šekovići donesena je odluka o osnivanju Turističke zone „Lovnica“, gdje će se u budućnosti svi kapaciteti ovog lokaliteta koristiti da se naša opštine što bolje promoviše, da se obezbijedi dolazak stranih turista, da od toga koristi ima sama opština kao i privrednici koji obavljaju razne djelatnosti.

Jedan od posebnih dana je bio kada su našu opštini posjetili Noćni vukovi. Moto grupa čiji je član i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ova posjeta je bila fantastična, mnogo medija je prenijelo ovu informaciju i ovo je bio još jedan pozitivan primjer koji je poslat iz naše opštine.

Jasno smo svjesni da je Gradska deponija jedan od glavnih problema naše opštine, te smo shodno tome preduzeli niz radnji da to i riješimo. Uradili smo elaborat i sada pregovaramo sa donatorima kako bismo otkonili višedecenijski problem. U narednih nekoliko dana biće implementiran projekat jačanja odlaganja ambalažnog otpada. Gdje će biti postavljeni kontejneri za odlaganje otpada i razdvajanje, znatan dio otpada će odlaziti na reciklažu.

Na prijedlog načelnika opštine a uz podršku Skupštine opštine Šekovići, Budžetom za 2017. godinu, povećana su izdvajanja za stipendije svim studentima sa teritorije naše opštine, povećni su budžeti svim sportskim kolektivima, obezbijeđena je donacija sadnica šljive, u toku je realizacija donacije za podsticaj malinarstvu a u narednom periodu spremamo koncept kojim ćemo podstaći razvoj stočarstva prije svega uzgoj ovaca. Sve ovo radimo svjesni da je poljoprivreda jedan od najvećih resursa pomoću kojih možemo da smanjimo nezaposlenost.

Takođe u prvoj godini mandata uradili smo sanaciju dobrog dijela puteva u ruralnim sredinama a te aktivnosti nastavljamo do kraja godine sve dok vremenske prilike budu to dozvoljavanje.
Projekat koji se najviše vidi i na koji smo najviše ponosni jeste projekat Gradskog kupališta „Lučica“, nekada zapušteni i neuređeni dio je preuređen i napravljeno je mjesto gdje su naši sugrađani i gosti iz drugih opština mogli da provode svoje vrijeme na kvalitetan i zanimljiv način. Svjesni smo da je ova investicija bila dobra i da su sugrađani zadovoljni tako da ćemo u narednoj budžetskoj godini obezbijediti još dotanih sredstava kako bismo još investirali u ovaj projekat i tako dodatno obogatili na ponudu na našem kupalištu.

Poslednja dva mjeseca prve godine mandata su obilježili radovi na postavljanju nove LED rasvijete i asfaltiranju lokalnih ulica.
Projektom LED rasvijete zamijenili smo stare i dotrajale sijalile, povećali bezbjednost sugrađana i doprinjeli ljepšem izgledu naše opštine. Ovaj projekat će dovesti do znatnih ušteda u našem budžetu i omogućiti nam da značajna sredstva uložimo u druge razvojne stvari.

Asfaltiranje lokalnih ulica je kvalitetan projekat jer želimo da u užem gradskom jezgru sve ulice budu sređene. Naši napori će u narednom periodu biti usmjereni ka tome da obezbijedimo sredstva kako bismo mogli da asfaltiramo što veći broj pravaca prema ruralnim sredinama.

Sve vrijeme prve godine mandata smo ulagali velike napore kako bismo pomogli izvođačima radova na uređenju korita rijeke Drinjače. Rješavali smo imovinskopravne sporove i pružali logističku podršku gdje god je to bilo potrebno. Zbog ovog projekta posebnu zahvalonost odajemo Vladi Republike Srpske, ministru Stevi Mirjaniću kao i predstavnicima JP „Vode Srpske“.
Načelnik opštine Šekovići pored obav ljanja svakodnenih poslova u svoj kabinet stalno prima građane i pomagao u rješavanju njihovih problema koliko je to u njegovoj jurisdikciji.
Ovu priliku načelnik bi iskoristio kako bi se zahvalio svim koalicionim partnerima na saradnji i nada se da će ta saradnja i u budućnosti biti kao što je bila i do sada.