E – matičar

Opštinska uprava Šekovići omogućava licima čije se matične knjige vode u Opštini Šekovići, da putem internet stranice “eMatičar” mogu poručiti izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz matične knjige umrlih i uvjerenje iz knjige državljana.

Continue reading E – matičarOpsirnije…