Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КОРИШТЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРОЉЕТНЕ СЈЕТВЕ У 2022. ГОДИНИ

IПРАВО УЧЕШЋА

 Право учешће  по Јавном позиву за кориштење средстава имају:

Пољопривредни произвођачи(правна и физичка лица) који обављају прољетну сјетву на подручју општине Шековићи или њихови ужи чланови породице.

IIУСЛОВИ ЗА ДОДОЈЕЛУ СРЕДСТАВА

Услови за остваривање права на подстицајна средства  су:

а)Да се планирана сјетва одвија на подручју општине Шековићи;

б)Да корисник средстава посједује властито обрадиво земљиште;

в)Да се тражена средства односе на набавку сјеменског материјала и ђубрива:

 • Сјеменски кромпир
 • Црни лук
 • Грашак
 • Ђубривo НПК 15:15:15
 • Ђубриво  КАН 27%
 • Боранија
 • Мрква
 • Першун
 • Цвекла
 • Ротквица
 • Купус
 • Карфиол
 • Салата
 • Шпинат
 • Краставац

IIIПОТРЕБНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ДОДОЈЕЛУ СРЕДСТАВА

За остваривање права на  средства за подстицај прољетне сјетве доставља се

следећа документација:

1. Захтјев за додјелу средстава са исказаном намјером садње,

2. Koпију личне карте

3.Кућну листу,

4. Копијутекућег рачуна,

             5. Изјаву о посједу пољопривредног земљишта у власништву и 

                  планиранојсадњи,

IVНАПОМЕНА

Пријаве на Јавни позив подносе се у згради Општине Шековићи (шалтер сала), сваким радним даном са назнаком:

КОМИСИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА  ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРОЉЕТНЕ СЈЕТВЕ  У 2022.ГОДИНИ.

Све изјаве морају бити овјерене од стране овлаштеног органа општине.

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања Јавног позива на огласној табли Општине Шековићи.

Комисија задржава право изласка на терен и утврђивања  стварног стања по поднесеном захтјеву  и одобреним средствима.

Неблаговремене и непотпуне пријавенеће се узимати у разматрање.

Правдање одобрених и утрошених средстава се врши достављањем оргиналних фискалних рачуна.

Додјела средстава вршиће се у складу са„Правилником  за подстицајпрољетне сјетве у 2022.г.“